Bir mal veya hizmeti diğer mal veya hizmetlerden farklı kılan her tür harf, sayı, şekil gibi ifadeler marka olarak adlandırılmaktadır. Marka tescili her 10 yılda bir yenilenmek suretiyle sınırsız bir koruma sağlamaktadır.

Marka tescili için sağladığımız hizmetler ve açıklamaları şu şekildedir:
1Marka Araştırma
Başvuruya konu olan markanın var olan diğer markalardan farklı olup olmadığına ve başvuru yapılması durumunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin araştırma gerçekleştirilmektedir.
2Başvuru
Araştırma sonucunda başvuru yapılmasına karar verilmesi halinde marka başvuru işlemleri resmi kurum nezdinde gerçekleştirilmektedir.
3Marka Takip
Tescilli markaların benzerlerine ilişkin düzenli bir takip ve bilgilendirme işlemi gerçekleştirilmektedir.
4İtiraz
Tescilli markaya benzer marka tespit edilmesi halinde yasal süreçlere uygun biçimde itiraz edilmektedir.
5Yenileme
Marka tescilleri 10 yılda bir yenilenmekte olup bu süreçlere ilişkin tarihler ve işlemler tarafımızca takip edilmektedir.
6Adres/Nevi/Unvan Değişiklik/ Lisans/Birleşme/Devir Kayıt İşlemleri
Her tür adres/nevi/unvan değişikliği resmi kurum nezdinde gerçekleştirilmektedir.
7Yurtdışı Marka Başvuruları
Marka tescili ile sağlanan koruma başvuru yapılan ülkelerle sınırlıdır. Yurtdışına yapılan başvurular, ülkelerde ayrı ayrı birer Ulusal Başvuru ile, Uluslararası Marka Başvurusu (Madrid) ile ve/veya Topluluk Marka Başvurusu (CTM) ile gerçekleştirilmektedir.