Elektronik bir işlevi yerine getirecek şekilde tasarlanan, en az bir aktif elemana sahip, ara bağlantıları bir parça içinde veya üzerinde bir araya getirilmiş ürünler entegre devre (çip, mikroçip), entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi ise entegre devre topografyası olarak adlandırılmaktadır.

Entegre devre topografyaları için koruma süresi 10 yıldır.

Entegre devre topografyası tescili için sağladığımız hizmetler ve açıklamaları şu şekildedir:

1Özet Hazırlanması
Entegre devre topografyası tescil başvurusu için topografyanın açıklamasının yer aldığı özet hazırlanmaktadır.
2Başvuru
Hazırlanmış özet ile birlikte entegre devre topografyası kopya veya çizimleri sunularak başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.
3Adres/Nevi/Unvan Değişiklik/ Lisans/Birleşme/Devir Kayıt İşlemleri
Her tür adres/nevi/unvan değişikliği resmi kurum nezdinde gerçekleştirilmektedir.