Bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler coğrafi işaret olarak adlandırılmakta ve bu işaretlerin koruması coğrafi işaret tescili ile sağlanmaktadır.

Coğrafi işaret tescili için sağladığımız hizmetler ve açıklamaları şu şekildedir:

1Başvuru
Gerekli evrakların temini ve düzenlenmesi ile coğrafi işaret tescili başvurusu gerçekleştirilmektedir.
2İtiraz
Coğrafi işaret tescilleri resmi gazete ve yüksek satış oranlı iki gazetede yayınlanarak itiraza açılmaktadır. İtiraza açılmış bir coğrafi işaret tesciline karşı itiraz işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.