Teknik bir konuda oluşan soruna teknik bir çözüm getirilmesi durumunda ortaya çıkan buluşun, belirli bir süre üretilmesi, kullanılması, satılması veya ithal edilmesini sağlayan haklara patent denir. Bu haklar için verilen belge de patent belgesi olarak ifade edilmektedir.

Faydalı model belgesi ise patent belgesi ile benzer şekilde koruma sağlayan ancak patent korumasına konu olan buluşlara göre daha basit düzeydeki buluşlara ilişkin haklar için verilen belgedir.

Patent & Faydalı Model Belgesi için sağladığımız hizmetler ve açıklamaları şu şekildedir:

1Tekniğin Bilinen Durumunun Araştırılması
Buluş konusu ürün ya da yöntem tekniğin bilinen durumunda yer alan ve ulaşılabilir durumda olan dokümanlar arasında araştırılmaktadır.
2Tarifname ve İstemlerin Hazırlanması
Tekniğin bilinen durumunun araştırılması sonucunda başvuru yapılmasına karar verilmesi halinde buluşun açıklandığı metin olan tarifname ve koruma kapsamını belirleyen istemler hazırlanmaktadır.
3Şekillerin Çizilmesi ve Düzenlenmesi
Buluşun açıklanması sırasında gerekli olması halinde şekiller ve/veya resimler çizilebilmekte, hazır şekiller ve/veya çizimler var ise gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
4Başvuruya İlişkin Prosedürel İşlemler
Başvurunun yapılması ve ardından belge kararı verilene kadar geçen sürede yapılması gereken tüm işlemler tarafımızca takip edilmekte ve müşterimiz adına resmi ofis nezdinde gerçekleştirilmektedir.
5Araştırma ve İnceleme Raporlarına Karşı Görüş Hazırlanması
Başvuru ile açıklanan buluşa ilişkin yapılan araştırma ve inceleme işlemlerinde düzenlenen raporlara karşı verilmesi gereken cevaplar hazırlanmaktadır.
6Yıllık Ücret Ödemeleri
Resmi kuruma başvuruyu takip eden ilk yıl itibari ile her yıl başvuru tarihine denk gelen güne kadar yıllık ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu işlem titizlikle takip edilmekte ve gerekli hatırlatmalar uzmanlarımızca yapılmaktadır.
7Adres/Nevi/Unvan Değişiklik/ Lisans/Birleşme/Devir Kayıt İşlemleri
Her tür adres/nevi/unvan değişikliği resmi kurum nezdinde gerçekleştirilmektedir.
8İtiraz/Görüş Hazırlanması
Takip edilen incelemesiz patent başvurularına karşı görüş, incelemeli patent başvurularına karşı itiraz dokümanları hazırlanmaktadır.
9Patent/Rakip/Teknoloji Takibi
Bilinen patentler, rakipler ve teknolojideki gelişmeler takip edilerek gelişmeler bildirilmektedir.
10Yurtdışı Patent Başvuruları
Patent ile elde edilen ticari hakların korunması, başvuru yapılan ülkelerle sınırlıdır. Yurtdışına yapılan başvurular; -Ülkelerde ayrı ayrı birer Ulusal Başvuru ile -Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) ile -Bölgesel Başvuru (Avrupa/Avrasya Patent Başvurusu) ile gerçekleştirilmektedir.