Bir ürünün görünüşü endüstriyel tasarım tescili ile korunmaktadır. Endüstriyel tasarım tescilleri her 5 yılda bir yenilenmek suretiyle toplamda 25 yıla kadar koruma sağlayabilmektedir.

Endüstriyel tasarım tescili için sağladığımız hizmetler ve açıklamaları şu şekildedir:

1Endüstriyel Tasarım Araştırma
Başvuruya konu olan tasarımın diğer tasarımlardan farklı olup olmadığına ve başvuru yapılması durumunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin bir araştırma gerçekleştirilmektedir.
2Başvuru
Araştırma sonucunda başvuru yapılmasına karar verilmesi halinde tasarımın açıklandığı tarifname hazırlanarak uygun görsellerle birlikte endüstriyel tasarım tescili başvuru işlemleri resmi kurum nezdinde gerçekleştirilmektedir.
3Tasarım Takip
Tescilli tasarımların benzerlerine ya da rakiplerin tasarımlarına ilişkin olarak düzenli bir takip ve bilgilendirme işlemi gerçekleştirilmektedir.
4İtiraz
Tescilli tasarıma benzer tasarımlar tespit edilmesi halinde yasal süreçlere uygun bir şekilde itiraz edilmektedir.
5Yenileme
Tasarımlar toplam 25 yıllık koruma süresi içerisinde her 5 yılda bir yenilenmekte olup bu süreçlere ilişkin işlemler ve tarihler tarafımızca takip edilmektedir.
6Adres/Nevi/Unvan Değişiklik/ Lisans/Birleşme/Devir Kayıt İşlemleri
Her tür adres/nevi/unvan değişikliği resmi kurum nezdinde gerçekleştirilmektedir.
7Yurtdışı Tasarım Başvuruları
Endüstriyel tasarım tescillerinin koruması başvuru yapılan ülkelerle sınırlıdır. Yurtdışına yapılan başvurular, ülkelerde ayrı ayrı birer Ulusal Başvuru ile, Uluslararası Tasarım Başvurusu ile, Topluluk Tasarım Başvurusu ile ve/veya Bölgesel Tasarım Başvurusu ile gerçekleştirilmektedir.