Müzik, edebiyat, bilim, güzel sanatlar gibi alanlarda ortaya çıkan fikir ve sanat ürünleri eser olarak adlandırılır.

Ulusal ve uluslararası yasalar doğrultusunda eserler yaratıldıkları andan itibaren doğal olarak korunmaktadır. Ancak eser sahiplerinin eserin kendilerine ait olduğunu kayıt altına almak istemesi halinde Kültür Bakanlığı nezdinde telif hakkı başvurusu, yani isteğe bağlı kayıt tescili başvurusu gerçekleştirilmesi ile koruma sağlanabilmektedir.

Çağımızda büyük önem taşıyan bilgisayar yazılımlarına ait kodlar da eser niteliğinde Kültür Bakanlığı nezdinde korunabilmektedir.

Telif hakkı ile koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonraki 70 yıl olarak belirlenmiştir.